විජය නන්දසිරි සමුගෙන තෙවසරයි

අගෝස්තු 1, 2019

විජය නන්දසිරි අප අතරින් සමුගෙන මෙම මස 10 වැනිදාට වසර තුනක් සපිරේ. ඒ වෙනුවෙන් ලේ දන්දීමේ පින්කමක් ගල්කිස්ස ටෙම්ප්ලස් පාරේ අංක 156/1 දරණ ලිපිනයෙහි පිහිටි විජයගේ නිවසේදී පැවැත්වෙනු ඇත. 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.