ස්පයිඩර් මෑන් ප්‍රදර්ශනය ඇරැඹේ

ජූලි 11, 2019

 ලෝකය හා සමගාමීව ස්පයිඩර් මෑන් නවතම සිනමාපටයේ ප්‍රදර්ශනය පසුගිය දින ශ්‍රී ලංකාවේදී ඇරැඹිණි. ඒ කලම්බු සිටි සෙන්ටර් හි ස්කෝප් සිනමා ශාලාවලදීය. මේ සිනමාපටයේ සමාරම්භක මොහොතට පැමිණි කලාකරුවන් හා සිනමා ලෝලින්ගේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකි.

Add new comment