බෙදන්නේ අපි විතරයි - සභාපතිනි

ජූලි 11, 2019

 චිත්‍රපට බෙදා හැරීම චිත්‍රපට සංස්ථාව පවරා ගත් බවත් මින් ඉදිරියට කිසිදු පෞද්ගලික මණ්ඩලයක් නොමැති බවත් චිත්‍රපට සංස්ථා සභාපතිනී අනුෂා ගෝකුල පසුගිය අඟහරුවාදා චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී ප්‍රකාශ කර සිටියා ය.

දැනට ලංකාවේ සිනමාහල් පවතින්නේ 119ක් පමණි. මින් ඉදිරියට චිත්‍රපට ධාරා තුනක් යටතේ තිරගත කිරීමට නියමිත අතර අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් යටතේ ඒ වෙනුවෙන් තිරගත කිරීමට චිත්‍රපට තෝරා ගැනීම සිදුවනු ඇත. ඒ අනුව චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයෙන් ලැබෙන ආදායම 45%ක්, 46.5%ක් සහ 7.5%ක් වශයෙන් බෙදෙනු ඇත. එය වායුසමීකරණය සහ වායු සමීකරණය නොකළ වශයෙන් ආදායම් බෙදීම වෙනස්වනු ඇත.

ඉදිරියේදී නීති ප්‍රකාරව ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට බෙදාහැරීම ද සංස්ථාව සතුකර ගන්නා බවද සභාපතිතුමිය වැඩිදුරටත් එහිදී ප්‍රකාශකර සිටියාය. චිත්‍රපට බෙදා හැරීම සම්බන්ධව සංස්ථාව සතු බලතල සහිත ගැසට් පත්‍රය ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ වෙබි අඩවියේ සියලු විස්තර සහිතව පළ කර ඇති බවත් ඇය වැඩිදුරත් සඳහන් කළාය. ඉදිරියේදී චිත්‍රපට තිරගත කිරීමට දැනට පවතින මණ්ඩලවලට සංස්ථාව විසින් බෙදාහැරීම කරනු ලබයි. තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඇය පවසා සිටියේ ප්‍රදර්ශනය වන චිත්‍රපටවල ආදායම දින 04ට වරක් සංස්ථාවට දැනුම්දිය යුතු බවයි. ඒ වෙනුවෙන් නව කාර්ය මණ්ඩලයක් ද බඳවා ගැනීමට මේ වන විට කටයුතු යොදා ඇති බවත් සභාපතිතුමිය පැවසුවාය.

 

අපිත් බෙදනවා - එම්.පී.අයි.

චිත්‍රපට බෙදාහැරීම ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව යටතට පවරා ගත් බවට කිසිදු ලිඛිත දැනුම්දීමක් චිත්‍රපට බෙදාහැරීම් සමාගම් වෙත කර නොමැති හෙයින් සාමාන්‍ය පරිදි චිත්‍රපට බෙදාහැරීම සිදු කරගෙන යන බව එම්පීඅයි සිනමා මණ්ඩලයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ නිමල් කුලරත්න සරසවියට ලිපියක් මඟින් දන්වා සිටියි. වසර 19ක් පුරා පෞද්ගලික සමාගම් 4ක් මඟින් සිදුකර ගෙන යනු ලැබූ චිත්‍රපට බෙදාහැරීම මෙසේ එක්වරම පවරා ගැනීම නිසා අපහසුතා හා ගැටලු බොහොමයකට මුහුණ දී ඇති බවත් එහි සඳහන් වේ. තවද ඉදිරියේදී මුදා හැරීමට බලාපොරොත්තු වන චිත්‍රපට සඳහා නිෂ්පාදකයන්ට රුපියල් මිලියන 10ට අධික මුදලක් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයෙන් පසු අය කර ගැනීමේ පදනම මත පොලී රහිතව ණය මුදල් වශයෙන් ලබා දී ඇති බවත් දන්වා සිටියි.

එම ලිපියේ සඳහන් පරිදි ඉදිරියේදී ප්‍රදර්ශනය සඳහා චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති චිත්‍රපට ගණන 8කි. එම්පීඅයි මණ්ඩලයේ පමණක් සිනමා ශාලාවලින් සමාගමට අය විය යුතු හිඟ චිත්‍රපට කුළී මුදල් ප්‍රමාණය මිලියන 18ක් පමණ වේ. ඊට අමතරව චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන් අය විය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 5ක් පමණ වේ. එසේම එම්පීඅයි මණ්ඩලය මඟින් මුදාහරින ලද චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින් වෙත විශාල මුදලක් ගෙවීමට ඇත. සමාගමට අයත් සිනමා ශාලා වෙනුවෙන් සිනමා ශාලාවේ නම මුද්‍රණය කරමින් සිනමා ශාලා ප්‍රවේශ පත්‍ර, දෛනික වාර්තා, ඉදිරියට වසර කිහිපයක් වෙනුවෙන් ද විශාල මුදලක් වැය කර ඇත.

2018 වසරේදී එවකට සභාපතිතුමන් විසින් සමාගම් පවරාගැනීම සම්බන්ධයෙන් යොමු කළ ලිපියට එරෙහිව අදාළ සමාගම් විසින් නඩුවක් පවරා වාරණ නියෝගයක් ලබා ගන්නා ලද අතර මෙම මස 18 වැනි දින සිදු වූයේ එම වාරණය ඉවත් කිරීම පමණක් බවත් ගොනු කරන ලද එම නඩුව විනිශ්චය කර තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇති බවත් එම ලිපියේ සඳහන් වේ. චිත්‍රපට සංස්ථාව හිටි හැටියේ ගනු ලැබූ මෙම ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් බොහෝ සිනමා ශාලා සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයන් ඉමහත් අපහසුතාවයට පත් වී ඇති බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් ලිපියේ දන්වා සිටියි.

Add new comment