ෂුවර් ද?

ජූලි 4, 2019

මොකෝ මේ අව්ව නැති වෙලාවෙත් අව් කණ්ණාඩි දාගෙන.

ප්‍රවීණ සංගීතඥ නවරත්න ගමගේ එහෙම ඇහැව්වේ ජානක වික්‍රමසිංහගෙන්. ජානක අව්ව නැති හෙවණක අව් කණ්නාඩි පැලඳගෙන ඉන්නවා. මේ දෙන්නා හමු වුණේ ඉන්ද්‍රාණි විජයබණ්ඩාරගේ අවමඟුල් වෙලාවේ.

මේක මේ අව් කණ්ණාඩියක් නෙවෙයි. බෙහෙත් කණ්ණාඩියක්.

ජානක එහෙම කිව්වේ තමන්ට වැරදුණ බව හඟවන්න ද නැතිනම් ඇත්තට ද කියලා නවාට සැකයක්.

මෙන්න මෙහෙ දෙන්න බලන්න ඕක. මං හරියටම හොයා ගන්නම්කො මොකක්ද කියලා.

නවරත්න ජානකගෙන් කණ්නාඩි කුට්ටම ගලව ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක දාගෙන අකුරු එහෙමත් කියවලා බැලුවා. හැබැයි ඒක අව් කණ්ණාඩියක් ද බෙහෙත් කණ්ණාඩියක් ද කියලා නවරත්නට නම් හොයා ගන්න බැරි වුණාලු.

Add new comment