කෝ මගේ මිතුරා

ජුනි 13, 2019

අපට සිටින පැරැණිම නළුවකු හැටියට ජී. ආර්. පෙරේරාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ රංගන ඉතිහාසය දශක ගණනාවක් එහාට දිව යනවා. මේ ජී. ආර්. මේ දිනවල කෙනෙකු හොයනවලු. ඒ හොයන කෙනා ඔහුගේ හිටපු ළඟම හිතවතෙක්ලු. ජී. ආර්. හොයන කෙනාගේ නම ධර්මසිරි වික්‍රමරත්න. රන් තෝඩු නාට්‍යය අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබුවේ මේ ධර්මසිරි. ඒ වගේම හිමකතර, දහසක් මල් ආදී චිත්‍රපටත් ඔහු නිර්මාණය කළා. කලක් ජී. ආර්. සහ ධර්මසිරි ඉතාම ගජ යාළුවෝ. කාලයක් ගත වු පසු මේ ධර්මසිරි ජී. ආර්. ඇසුරෙන් දුරස් වෙලා. හදිසියේම ජී. ආර්. ට තම සමීපතමයා ගැන මතක් වෙලා තියෙන්නේ අපේ කට්ටිය නාට්‍ය කණ්ඩායමේ දැනට ජීවතුන් අතර සිටින්නේ ජී. ආර්. සහ ධර්මසිරි නිසා. ඔහු කොහේ ඉන්නවද කියලා දැනගෙන ජී. ආර්. ට ඔහු මුණ ගැහෙන්න ආසලු. ධර්මසිරි වික්‍රමරත්න ගැන තොරතුරක් දන්නවා නම් ජී. ආර්. ව දැනුම්වත් කරන්න. සරසවියට කතා කරන්න.

 

Add new comment