කොල්ලුපිටියේ සැක්සන් “භාරත්” සමඟ හෙට ඇරැඹේ

ජුනි 13, 2019

මෙරට සිනමා ශාලා අතරට තවත් අලුත් සාමාජිකයකු එක්විම හෙට දිනයේදී සිදු වේ. ඒ කොල්ලුපිටිය මැරීන්ඩ්‍රයිව්හිදීය. කොල්ලුපිටිය සැක්සන් ලෙසට නම තබා ඇති එම සිනමා ශාලාවේ සමාරම්භය හෙට සිදු වන්නේ විශේෂ ආරාධිතයන් මධ්‍යයේය. එන් සී සී ගෲප් අධිපතිත්වය දරන මෙම සිනමා ශාලාව එම ආයතනය සතු සයවැනි සිනමා ශාලාවයි. රූබී මාලිගාවත්ත, ඊරෝස් පාමංකඩ, විජය මඩකලපුව, සන්ධ්‍යා ගම්පොළ සහ සිනෙල්මා බදුල්ල එන් සී සී ගෲප් හිමිකාරිත්වයේ පවතින අනෙකුත් සිනමා ශාලාවේ. පහළ පංතියේ සීට් 126 කින් සමන්විත මෙහි බැල්කනිය සොෆා ක්‍රමයට ආසන සකස් කර තිබීම විශේෂත්වයකි. ඒ අනුව බැල්කනිය සෝෆා 21 කින් සමන්විතය. 2ම්, 3ච් තාක්ෂණයෙන් සහ 7.1 ශබ්ද පද්ධතියකින් සමන්විත කොල්ලුපිටිය සැක්සන් සිනමා ශාලාවේ ආරම්භක චිත්‍රපටය ලෙස භාරත් තිරගත වනු ඇත.