ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට බැඳුණු ජාන්වි

මැයි 16, 2019
ජාන්වි කපූර් ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ සේවයට එක් වෙලා. ඇය ගුවන් නියමුවරික ලෙසින් දැක්වෙන ඡායාරූප අන්තර්ජාලයේ දකින්න පුළුවන්.
ජාන්වි ගුවන් නියමුවරියක ලෙසින් දකින්න ලැබෙන්නේ ඇයගේ අලුත් චිත්‍රපටය නිසා.
එහි නම Kargil Girl.
 
Kargil Girl චිත්‍රපටයේ ජාන්වි පණ පොවන්නේ ගුවන් නියමුවරියකගේ චරිතයටයි. එය නිර්මාණය කෙරෙන්නේ ගුන්ජන් සක්සේනා නම් ඉන්දීය ගුවන් නියමුවරියගේ චරිත කතාව ඇසුරෙන්.
Kargil Girl අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ ශාරාන් ශර්මා විසින්. 
 
ගුන්ජන් සක්සේනා යනු ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ පළමු ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා ගුවන් නියමුවරිය යි. ඇය වසර 18ක් පුරා ප්‍රහාරයක ගුවන් නියමුවරියක ලෙසින් ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට සිය සේවය ලබා දුන් අතර ජම්මු කාශ්මීර් හි පිහිටි කාගිල්හි යුද්ධයේදී ඉන්දීය ගුවන්හමුදාව වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන සේවයක් ඉටු කළා.
ඒ නිසාම ඇය හැඳින්වෙන්නේ කාගිල් කෙල්ල යනුවෙනි. 
 
නමුත් Kargil Girl චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් පසුගිය පසුගිය දිනෙක නවතා දමන්න චිත්‍රපට කණ්ඩායමට සිදු වුණා.
ලක්නව්හි සිදු කරමින් තිබූ එම රූගත කිරීම් නවතා දමන්න සිදු වූයේ, අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන්.
ලබන 24 වැනිදා යළිත් එම රූගත කිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.