ඒ කිව්වේ එම්.පී.අයි ගැන නෙවෙයි

මැයි 16, 2019

 

ඉස්කෝලෙට මං ආවා සිනමාපටයේ නිෂ්පාදක සඳුන් දොලමුල්ල ඉකුත් දිනයකදී අපට කතා කළා.

"පසුගිය කලාපයේ මගේ අදහස් දැක් වූ ලිපියක් සරසවිය පුවත්පතේ පළ වුණා. එහි සඳහන් ඇතැම් කරුණු පිළිබඳව ඇතැම් පිරිසක් වරදවා වටහා ගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මගේ චිත්‍රපටය තිරගත වූ මණ්ඩලය. මම එහිදී සඳහන් කළ කරුණු ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් නොවන බව මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එම අදහස් පිළිබඳ ඔවුන්හට සිත් තැවුලක් ඇති වූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මාගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා."

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.