අතුරු මිතුරු තිරයට

දෙසැම්බර් 27, 2018

ළමා සිනමාපටයක් වන අතුරු මිතුරු හරි අපූරු සිනමාපටයේ මංගල දර්ශනය මාලිගාවත්ත රූබි සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විණි. එය ලාල් ප්‍රියදේවගේ අධ්‍යක්ෂණයකි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.