ආයු වෙනුවෙන් මාලිනීට සම්මානයක්

ජනවාරි 28, 2021

හෙළ නිළිරැජන මාලිනී ෆොන්සේකා සිය රංගන ජීවිතයේ එකසිය පනස් පස් වැනි සිනමාපටයට දායකත්වය ලබාදුනි. ඒ වෙනුවෙන් ඇය විශේෂ සම්මානයකින් පිදුම් ලැබීය. මාලිනී එලෙස රංගනයෙන් දායකවූ එකසිය පනස් පැස්වැනි චිත්‍රපටය වනුයේ චත්‍ර වීරමන් නිර්මාණ කළ ආයුවේ. එහි විශේෂ දැක්මක් ඉකුත්දා වැල්ලවත්ත සැවෝයි සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විණ. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.