වර්ෂ 2018 ක්වූ මැයි 24 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
»

2018/05/30 - කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ මේ මස ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී

»

2018/06/30 - සන්ථව 2018 කාව්‍ය විචාර සම්මාන උලෙළ

ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ ධවල භීෂණ මෙම මස 14 වැනිදා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජ විද්‍යා සහ භාෂා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.