වර්ෂ 2018 ක්වූ මාර්තු 22 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
»

2018/03/25 - බංගලාදේශ විශේෂ සිනමා උලෙළක් 23 සිට 25 දක්වා තරංගනී ශාලාවේදී...

»

2018/03/24 - ‘ගී තෙර’ ප්‍රසංගය 24 වැනි දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය කලා නිකේතනයේදී

»

2018/03/23 - 'ලිහිනින් රෑන' මාර්තු 23 වැනි දින සවස 4.00 ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී

මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ විශිෂ්ටතම නාට්‍ය නිර්මාණ මනමේ නාටකය ලබන 26දින ප.ව 3.30ට සහ ප.ව 6.45ට බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී රඟ දැක්වේ.