වර්ෂ 2017 ක්වූ නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිකුරාදා
»

2017/11/26 - මනමේ 26 දින බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

»

2017/11/18 - ආචාර්ය ප්‍රේමදාස මුදුන්කොටුව අභිනන්දන උළෙල 18 වැනි කොට්ටාව පැලන්වත්ත මහානාම උත්සව ශාලාවේදී

»

2017/11/18 -  අන්තඃපුරය හොරු කඩයි 19වැනි දින බද්දේගම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදි

»

2017/11/18 - මල් වඩම් අනවශ්‍යයි 18 වැනි දින කොළඹ නව නගර ශාලාවේදී

මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ විශිෂ්ටතම නාට්‍ය නිර්මාණ මනමේ නාටකය ලබන 26දින ප.ව 3.30ට සහ ප.ව 6.45ට බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී රඟ දැක්වේ.