වර්ෂ 2018 ක්වූ මාර්තු 22 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
»

2018/03/25 - බංගලාදේශ විශේෂ සිනමා උලෙළක් 23 සිට 25 දක්වා තරංගනී ශාලාවේදී...

»

2018/03/24 - ‘ගී තෙර’ ප්‍රසංගය 24 වැනි දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය කලා නිකේතනයේදී

»

2018/03/23 - 'ලිහිනින් රෑන' මාර්තු 23 වැනි දින සවස 4.00 ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී

‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම 13 වැනිදා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී

‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම 13 වැනිදා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී

චාමික හත්ලහවත්තගේ ‘පඹයයි ළමයයි’ හා ‘ මකරට’ නාට්‍ය පෙළ එළිදැක්ම මේ මස 13 වැනිදා පස්වරු 2.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ රඟහලේදී පැවැත්වෙයි. ඒ පැවැත්වෙන කෘති එළිදැක්ම නම්කර ඇත්තේ ‘ළමයින්ට පොතයි, වැඩිහිටියන්ට පොතයි’ යනුවෙනි. මේ කෘති ද්විත්වය එළිදැක්වීමට අමතරව ළමා හා යොවුන් නාට්‍ය දැක්මක් ද පැවැත්වීමටත් නියමිත ය.