නොමියෙන නුඹ... විජය

ඔක්තෝබර් 25, 2018

 

විසල් නුග රුකක් වී - අකුණු සැඩ ඉවසමින
සෙවණ ලද අය නොමින් සුරැකි ළබැදි කැපවීමෙන්
සතන් පරිපීඩා නිවීමෙන්
පහන් සිත බැත්මත්ය නිරතුරු
කවදාක රිදවී ද අන් හද වෛරයේ බසකින්

පැතුම්බර ජීවිතය කැප කර
ප්‍රකෘතිය නිතියෙන් අවදි කොට
පිළිවෙතට සමබරව බැඳුනෙන්
දිරිය තුළ පණ කැවිණ අරමුණ
කෙබඳු තැනකදී කී දෙයක් විද
ඉටු කළේ එය විමසමින් මඟ
දුලබ එළියක පහන් සිල මෙන
චාතුර්ය රැඳි අපිරිමිත
නිවී ගිය යුරු - අකල් මොහොතක

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.