වර්ෂ 2018 ක්වූ අගෝස්තු 20 වැනිදා සඳුදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ සෝමරත්න රාමනායක
071-6437534


රංගන ශිල්පිනී ශ්‍රියානි ෆොන්සේකා
විදේශගතව සිටී


බයිලා ගායක පර්සි රාජපක්ෂ
078-8955311


ගායක චන්දු ඩි. සිල්වා (ජොලි සීයා)
077-7748366


ලේඛක චිත්‍ර කාන්ත බණ්ඩාර
072-8291325


රූපලාවණ්‍ය හා රංගන ශිල්පිනී කුමුදුමලී ද සිල්වා


ගායක කිංස්ලි පීරිස්
077-3530599


මාධ්‍යවේදී, ලේඛක සමන්ත වැලිහිඳ
071-3982886