වර්ෂ 2018 ක්වූ පෙබරවාරි 24 වැනිදා සෙනසුරාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


නාට්‍ය රචක සිරිසේන පේ‍්‍රමලාල්
034 - 2263361


රංගන ශිල්පී නිහාල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
071-5531411


රංගන ශිල්පී, ගායක ඇන්ටන් ශ්‍රියාන්
077-8194654