වර්ෂ 2017 ක්වූ ජනවාරි 17 වැනිදා අඟහරුවාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂ තිස්ස ලියනසූරිය
011 - 2699355


රංගන ශිල්පිනී කමනී අමරසිංහ
011 - 2917033


චිත්‍රපට හා ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ සුදත් මහදිවුල් වැව
077-7707117


මාධ්‍යවේදිනී, ලේඛිකා රුවිනි ජයවර්ධන


ළමා රංගන ශිල්පිනී ශාරණ්‍යා ජයකොඩි


යොවුන් රංගන ශිල්පී තිශුන පෙරේරා
072-33692135


රංගන ශිල්පී ද. හෙ. ආ. සරත් කුමාර
077-6570171