වර්ෂ 2017 ක්වූ දෙසැම්බර් 14 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


වේශ නිරූපණ ශිල්පී තරංග රුක්මල්වල
071-2762047


රංගන ශිල්පී අනුර ශ්‍රීනාත් පෙරේරා
072-3440220


ටෙලි නාට්‍ය සහ කැමරා අධ්‍යක්‍ෂ තිසුල දීප තඹවිට