වර්ෂ 2017 ක්වූ පෙබරවාරි 20 වැනිදා සඳුදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


චිත්‍රපට, ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ දයාරත්න රටගෙදර
077 - 7482476


රංගන ශිල්පී රංජිත් රූබන්
072 - 4111406


මාධ්‍යවේදී, ලේඛක රමේශ් උවයිස්
077 - 3811793


රංගන ශිල්පිනී, ලේඛිකා රත්නශීලා පෙරේරා
077 - 7827503


රංගන ශිල්පී ඩේමියන් ජයලත්
072 - 4503118