උපන්දින සහ සැමරුම්

ජුනි 18 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී යනිතා දමයන්ති
38 2/1, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ
රංගන ශිල්පී, නිවේදක මාධව විජේසිංහ
2 සී 7, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, මත්තෙගොඩ
නිවේදක චරිත ධනංජය
03, නව නගරය, කොත්මලේ
077-2372949
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක කිශාන් කනංකේ
357/26, රාජසිංහ මාවත, ඉහළ කරගහමුණ, කඩවත
071-4987124
අධ්‍යක්ෂ සනත් අබේසේකර
566 පී 14, ගොඩැල්ල මාවත, මුල්ලේරියාව නව නගරය
075-48659189
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක මහින්ද දළුගොඩආරච්චි
10, වඳුරුමුල්ල වත්ත, වඳුරුමුල්ල, පානදුර
077-2992747
රංගන ශිල්පිනී මල්කා දමයන්ති
322/4, මහවත්ත පාර, හිඹුටාන, මුල්ලේරියාව
072-3623065
විද්‍යා ලේඛක අනුර සී. පෙරේරා
23, සපුමල් පෙදෙස, රාජගිරිය
071-8279812
රංගන ශිල්පිනී අවන්ති අපොන්සු
127/10, රාහුල පාර, අංගොඩ
011-2569113
රංගන ශිල්පිනී සෝමසිරි කොළඹගේ
9, එන්. පී. පෙරේරා මාවත, මුල්ලේරියාව නව නගරය
0777-916612

ජුනි 18 දා සැමරුම්

2018 – ගායක අයිවෝ ඩෙනිස් 1932 - 2018
1996 – ගුවන් විදුලි ශිල්පී කරුණාතිලක හඳුවල - 1954 - 1996
1971 – රංගන ශිල්පී ශේන් ගුණරත්න – 1932 - 1971
1949 – භාෂා හා සාහිත්‍යවේදී ජයන්ත වීරසේකර -1895 - 1949