උපන්දින සහ සැමරුම්

දෙසැම්බර් 15 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පී රශ්මින් සමරනායක
543/29, බෲක්ලන්ඩ් ස්්ටේට්, තල්දියාවල පාර, අතුරුගිරිය
011-5680675
රංගන ශිල්පී සරත් කොතලාවල
134/1, චීන කොට්ටනුව, මාගම්මන, හෝමාගම
0773-204926
නිෂ්පාදක, අධ්‍යක්ෂක සුනිල් අරුණ වීරසිරි
838, ඔබවත්ත, හෙයියන්තුඩුව, මාවරමණ්ඩිය
0777-725938
මාධ්‍යවේදී, කථිකාචාර්ය ධම්මික දිසානායක
/2, පුරහල නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, වේයන්ගොඩ
071-8198705
චිත්‍ර හා මූර්ති ශිල්පී ප්‍රභාත් විජේසේකර
32/1, වට මාවත, නාවින්න, මහරගම
011-2804868

දෙසැම්බර් 15 දා සැමරුම්

නිෂ්පාදක, අධ්‍යක්ෂ ධම්මික සිරිවර්ධන - 1954 - 2015
තිර කථා රචක, විචාරක රෙජී සිරිවර්ධන - 1922 - 2004
මාධ්‍යවේදී, ගීත රචක ගුණරත්න අබේසේකර - 1934 - 1992