වර්ෂ 2016 ක්වූ  සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
ඇඳුම් එහෙ

ඇඳුම් එහෙ

කුමාර වඳුරැස්සට දැන් වැඩ ටිකක් වැඩියි. නාට්‍ය කිහිපයකින්ම ඔහුගේ රැඟුම් අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කුමාර වේදිකා නාට්‍යකටත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒකෙ නම සිකුරා. සරත් දික්කුඹුර තමයි එය අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ. සිකුරා නාට්‍ය ඕස්ට්‍රේලියාවේ පෙන්වන්නට ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඔන්න ඉතින් නළු නිළි පිරිවරත් එක්කම එහෙ ගියා. දර්ශන සියල්ල අතිශය සාර්ථකයි. කුමාරටත් ගොඩක් හැපි. ඒ සතුට පෙරදැරිව කුමාර ලංකාවට පය තිබ්බා. ගෙදර ගිහින් තම බෑගය අවුස්සද්දියි තරු පෙනුණේ. සිකුරා නාට්‍යයේ තමන්ගේ වස්ත්‍රාභරණ එහි නැහැ. එහෙට මෙහෙට කෝල් කරද්දියි ඒක කොහෙද කියලා දැනගන්නට ලැබුණේ. සිකුරා ඇඳුම් ටික ඕස්ට්‍රේලියාවේ. හිතේ ත්‍රිල් එක වැඩිකමට ඇඳුමත් දාලයි කුමාර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී ශෝස් කිහිපයක්ම සිකුරා පෙන්වන්න ලැහැස්තිලු. සරත් දික්කුඹුර කුමාරට දෙහි කප කප අලුතින් ඇඳුමක් මැස්සෙව්වයි කියලයි ආරංචිය.