වර්ෂ 2016 ක්වූ  මැයි 17 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
නිනෝ ලයිව් විශේෂ දර්ශනය දා

නිනෝ ලයිව් විශේෂ දර්ශනය දා

තිසර ඉඹුලාන අධ්‍යක්ෂණය කරන නිනෝ ලයිව් සිනමාපටයේ විශේෂ දැක්මක් පසුගියදා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේ පැවැත්විණ. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.