වර්ෂ 2016 ක්වූ  මැයි 17 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
මෙහෙම බොරු හොඳ නැහැ

මෙහෙම බොරු හොඳ නැහැ

ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත මිය ගොසින් කියලා යළිත් මූණුපොත හරහා දූෂමාන ආරංචියක් තටු අරගෙන ඉඟිල ගියා. ඒක දැකලා බොහෝ දෙනෙකු කම්පාවට පත් වුණේ ඒ ආරංචිය ඇත්තක් බව හිතලා. අපේ වාසනාවට ප්‍රින්ස් තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඔහු මේවන විට තම නිවසේ විවේකී සුවයෙන් ගත කරනවා. නිදහස වැඩිකම හින්දද මන්දා මූණුපොත මඟින් සමහරු හොයලා බලන්නේ නැතුව ඔය වගේ ආරංචි පතුරවන්නේ. මේ වන විට ඒක සෙල්ලමක් බවට පත් වෙලා. මොන දේ වුණත් ප්‍රින්ස් නමැති ඒ ළයාන්විතයාව ඉක්මනටම ප්‍රසංග වේදිකාවේ දක්නට ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනෑ. 0769111838 අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ප්‍රින්ස්ගේ සුවදුක් විමසන්න.