වර්ෂ 2016 ක්වූ  මැයි 17 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
මුතු ගැන රහසක්

මුතු ගැන රහසක්

මුතු තරංගා කාටත් රහසෙන් මේ දිනවල අලුත් වැඩක් කරනවාලු. කොයිකාට හැංගුවත් සරසවියට හංගනවා බොරු. ඉතින් අප ඒ ගැන හාහාපුරා කියලා මෙලෙස පළ කරන්න හිතුවා. මුතු මේ දිනවල තමන්ගේ පළමුවැනි මියුසික් විඩියෝව නිම කරමින් සිටිනවා. ඒ ගීතය නම් කොට ඇත්තේ ළං වුණා ලෙසින්. තවමත් ඒ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න මුතු කැමැති නැතිලු. ඉදිරියේදී අප ඇගේ නවතම ගීතය ගැන තතු විත්ති ගෙන එන්නම්කො.