වර්ෂ 2016 ක්වූ මාර්තු 30 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
වසන්ත අවසන් ගමන් ගිය දවස

වසන්ත අවසන් ගමන් ගිය දවස

සිනමාවේදී වසන්ත ඔබේසේකර මහතාගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු පසුගියදා බොරැල්ල කනත්ත සුසාන භූමියේදී සිදුවිය.