වර්ෂ 2016 ක්වූ මාර්තු 30 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
අවුරුදු හතරයි අඩු

අවුරුදු හතරයි අඩු

ශ්‍රී ගුවන් විදුලියේ භාෂිනී සමරසිංහ ඉන්නවා නේද. ඇය මේ වන විට ශ්‍රී බදාගෙන ශ්‍රී නාලිකාවට සේවය කරනවා. එහෙම කිව්වේ සතියේ දින හතම ඇය ශ්‍රී නාලිකාවේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන නිසයි. භාෂිනී සහ ගුවන් විදුලිය අතර දැඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඇගේ මව සහ පියා සේවය කළේ ගුවන් විදුලියේ. පියා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී පාලිත සමරසිංහ. පුංචිම පුංචි කාලයේ ඉඳලා භාෂිනී ගුවන් විදුලියට යනවා එනවලු. එතැනින් ඒ කාලයේදීම වෘත්තීය දිවිය ඇරැඹු භාෂිනී පසුකාලිනව පාසල් වියේදීම ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි නාලිකාවන්ට එනවා. එතැන් පටන් අද වෙනකම්ම භාෂිනීගේ ජීවිතයෙන් හතරෙන් තුනක්ම ගෙවිලා තියෙන්නේ ගුවන් විදුලියේ සහ ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි නාලිකා තුළ. ඇයගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට වඩා වසර හතරයි අඩු ඇයගේ ගුවන් විදුලි ජීවිතයට. එහෙම එකම එක්කෙනා මේ භාෂිනී වෙන්න ඇති.