වර්ෂ 2015 ක්වූ ජූනි 25 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
විහාර මහාදේවි බාලිකාවෝ කෙටි චිත්‍රපට තනති

විහාර මහාදේවි බාලිකාවෝ කෙටි චිත්‍රපට තනති

කිරිබත්ගොඩ විහාර මහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය සංවිධානය කළ කලන සේයා පට කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවය පසුගියදා නිමාව දුටුවේය. එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සිනමාවේදී ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි සහභාගි විය.

උත්සවයේ අවස්ථාවක් සේයාරුවින් දැක් වේ.