වර්ෂ 2015 ක්වූ ජූනි 25 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
රංගවේදියකුගේ සදහටම සමුගැනීම

රංගවේදියකුගේ සදහටම සමුගැනීම

ටෝනි රණසිංහයන්ගේ අවසන් කටයුතු පසුගියදා මත්තුමගල සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරිණි. ඊට ප්‍රථම මහජන ගොෟරවය සඳහා කොළඹ කලා භවනේ දේහය තැන්පත් කොට තිබිණි. මත්තුමගල ශ්‍රී හෘදය දේවස්ථානයේදී ටෝනි වෙනුවෙන් පැවැත් වූ අවසන් ගෞරව දේව මෙහෙය පැවැත්වූයේ සිරිල් ගාමිණී ප්‍රනාන්දු ගරු පියතුමා විසිනි.